1. Home
  2. OVERVIEW
  3. Committees
  4. Content
Honorary Chairs
Jaeho ChoiChungbuk National Univ., Korea
Fred C. Lee  Virginia Tech, USA
An Luo          Hunan Univ., China
Alan Mantooth      Univ. of Arkansas, USA
Toshihisa Shimizu   Tokyo Metropolitan Univ., Japan
Qingxin Yang          China Electrotechnical Society, China


General Chair 
Xinbo Ruan Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China 


International Steering Committee
Chair 
Dianguo XuHarbin Institute of Technology, China
Co-Chairs
Frede BlaabjergAalborg Univ., Denmark
Liuchen Chang Univ. of New Brunswick, Canada
Noriko Kawakami   Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corp. ,

Japan
Seung-Ki Sul Seoul National Univ., Korea
Dehong XuZhejiang Univ., China
Chaohai ZhangNanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Zhengming Zhao


National Steering Committee
Chairs
Zhihua WangChina Electrotechnical Society, China
Zhuoran ZhangNanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chairs
Hao ChenChina Univ. of Mining and Technology, China
Ming ChengSoutheast Univ., China
Xiangning He           Zhejiang Univ., China
Jianguo JiangShanghai Jiaotong Univ., China
Yong Kang              Huazhong Univ. of Science and Technology, China
Yongdong LiTsinghua Univ., China
Chunming TuHunan Univ., China
Gaolin WangHarbin Institute of Technology, China
Jianping XuSouthwest Jiaotong Univ., China
Gangui YanNortheast Electric Power Univ., China
Xu YangXi'an jiaotong Univ., China
Xiaoming ZhaWuhan Univ., China


Bo ZhangSouth China Univ. of Technology, China
Hui Zhang Xi'an Univ. of Technology, China
Xing Zhang      Hefei Univ. of Technology, China
Chengyong Zhao  North China Electric Power Univ., China
Qionglin ZhengBeijing Jiaotong Univ., China
Luowei ZhouChongqing Univ., China


Technical Program Committee
 Chair 
Haibing HuNanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chairs
Kan AkatsuShibaura Institute of Technology, Japan
Sewan Choi   Seoul National Univ. of Science and Technology, Korea
Katherine Kim        Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea
Jinjun Liu Xi’an Jiaotong Univ., China
Chi K. TseHong Kong Polytechnic Univ., Hong Kong, China


Local Arrangements Committee 
Chair
Ruiwu Cao Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chair
Zhenyang Hao     Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China


Publication Committee
Chair
Qianhong Chen Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chairs
Shuqun Wu Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Yu Wang Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China


Publicity Committee
Chair
Hongfei Wu Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chairs 
Feifei Bu Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Xiaoyong Ren Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China


Treasure Committee
Chair
Xuzhen Huang Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China


Plenary Sessions
Chair
Ke Jin Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chairs
Fuxin Liu Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Kai Wang Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China


Tutorial Sessions
Chair
Fanghua Zhang Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chairs
Fang Luo                   Univ.of Arkansas,USA
Chun T. Rim             Gwangju Institute of Science and Technology,Korea


Industry Session Committee 
Chair
Xiong DuChongqing Univ., China 
Co-Chairs
Zian QinDelft Univ.of Technology,Netherlands
Uimin Choi           Seoul National Univ. of Science and Technology,Korea


Secretary-General 
Xin Chen Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Secretaries   
Jie Chen Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Jun Jiang Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Jiadan Wei Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China
Jinming Xu Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China